Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 18/6/2018 đến ngày 24/6/2018
  Cập nhật: 6/19/2018 7:58 AM

THỨ HAI, ngày 18/6/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự HN tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp Thứ 5 Quốc hội Khóa XIV

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Dự HN tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp Thứ 5 Quốc hội Khóa XIV

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Đi công tác nước ngoài

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Họp tổ xây dựng kế hoạch thực hiện NQ TW7 về tiền lương

THỨ BA, ngày 19/6/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Thăm, chúc mừng một số cơ quan báo chí TW nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Đi công tác nước ngoài

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Sáng: Thăm, chúc mừng một số cơ quan báo chí TW nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ TƯ, ngày 20/6/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc với Đoàn Hiệp hội BĐS Châu Á Thái Bình Dương

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc với Đoàn Hiệp hội BĐS Châu Á Thái Bình Dương

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Đi công tác nước ngoài

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: - Kiểm tra công tác cấp giấy CN QSD đất cho các cơ sở tôn giáo

                - Làm việc với Đoàn Hiệp hội BĐS Châu Á Thái Bình Dương

THỨ NĂM, ngày 21/6/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 (phiên họp lần thứ hai)

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

    - Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 (phiên họp lần thứ hai)

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Đi công tác nước ngoài

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 (phiên họp lần thứ hai)

THỨ SÁU, ngày 22/6/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy

    - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

    - Sáng: Kiểm tra tình hình sản xuất tại cơ sở

    - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Đi công tác nước ngoài

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng: Làm việc tại cơ quan

    - Chiều: Kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT quốc gia

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: