Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 19/6/2017 đến ngày 25/6/2017
  Cập nhật: 6/19/2017 2:49 PM

THỨ HAI, ngày 19/6/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

- Dự kỳ họp thứ 3, QH khóa XIV

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp UBND tỉnh, phiên họp thường kỳ tháng 6/2017

   - Chiều: Làm việc với các Sở, ngành về việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (EcoRives)

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp UBND tỉnh, phiên họp thường kỳ tháng 6/2017

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp UBND tỉnh, phiên họp thường kỳ tháng 6/2017

   - Chiều: Làm việc với Lãnh đạo Hội đồng thi THPT Quốc gia

THỨ BA, ngày 20/6/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự kỳ họp thứ 3, QH khóa XIV

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình sản xuất tại cơ sở

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Dự HN tiếp xúc cử tri tại huyện Kinh môn

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Đi thăm và chúc mừng một số cơ quan báo chí nhân ngày Báo chí cách mạng VN

   - Chiều: Kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2017

THỨ TƯ, ngày 21/6/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

- Dự kỳ họp thứ 3, QH khóa XIV

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Họp UBND tỉnh, phiên họp thường kỳ tháng 6/2017

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Họp UBND tỉnh, phiên họp thường kỳ tháng 6/2017

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: - Đi thăm và chúc mừng một số cơ quan báo chí nhân ngày Báo chí cách mạng VN

             - Họp BCĐ công tác tôn giáo

   - Chiều: Họp UBND tỉnh, phiên họp thường kỳ tháng 6/2017

THỨ NĂM, ngày 22/6/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự HN tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Dự HN tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Dự HN tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Làm việc với Đoàn công tác của Ban Đối ngoại TW

THỨ SÁU, ngày 23/6/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Đi công tác tại tỉnh Hà Giang

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

  - Chiều: Công bố kết quả kiểm tra việc thực hiện Đề án PCI tại Sở TN&MT

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng: Họp Ban tổ chức VTVCup

    - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ BẢY, ngày 24/6/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Đi công tác tại tỉnh Hà Giang

CHỦ NHẬT, ngày 25/6/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Đi công tác tại tỉnh Hà Giang

 

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: