Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 20/11/2017 đến ngày 26/11/2017
  Cập nhật: 11/17/2017 4:31 PM

THỨ HAI, ngày 20/11/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 (phiên họp lần thứ hai)

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 (phiên họp lần thứ hai)

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Sáng: - Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

               - Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 (phiên họp lần thứ hai)

   - Chiều: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 (phiên họp lần thứ hai)

THỨ BA, ngày 21/11/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Tiếp xúc cử tri

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra công tác chuẩn bị đón bằng DTQG đặc biệt An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ TƯ, ngày 22/11/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN tiếp xúc cử tri tại Thanh Hà

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Dự buổi làm việc của Thường trực TU với huyện Kinh Môn

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN tiếp xúc cử tri tại Kim Thành

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ NĂM, ngày 23/11/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Họp Ban Thường Vụ Tỉnh ủy

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Họp Ban Thường Vụ Tỉnh ủy

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự ĐH Hội Đông y tỉnh

   - Chiều: Kiểm tra cơ sở

THỨ SÁU, ngày 24/11/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp giải quyết một số nội dung tồn tại vướng mắc KCN Đại An

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Làm việc tại cơ quan

 

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: