Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 21/8/2017 đến ngày 27/8/2017
  Cập nhật: 8/21/2017 8:30 AM

THỨ HAI, ngày 21/8/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Họp lãnh đạo UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

 - Sáng: Họp lãnh đạo UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

 - Sáng: Họp lãnh đạo UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

 - Sáng: - Họp lãnh đạo UBND

             - Dự HN trực tuyến Tổng kết năm học 2016 -2017

 - Chiều: - Làm việc tại cơ quan

THỨ BA, ngày 22/8/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Họp UBND tỉnh, phiên họp thường kỳ tháng 8

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

 - Sáng: Họp UBND tỉnh, phiên họp thường kỳ tháng 8

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Họp UBND tỉnh, phiên họp thường kỳ tháng 8

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Họp UBND tỉnh, phiên họp thường kỳ tháng 8

            Dự Khai mạc triển lãm mỹ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng

- Chiều: Dự Khai mạc Diễn tập phòng thủ tại huyện Ninh Giang

THỨ TƯ, ngày 23/8/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Kiểm tra tình hình sản xuất tại cơ sở

- Chiều: Làm việc với Đoàn công tác của tỉnh Viên Chăn - Lào

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Kiểm tra tình hình sản xuất

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

 - Sáng: Kiểm tra một số dự án đầu tư

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

 - Sáng: Làm việc tại cơ quan

  - Chiều: :  Làm việc với Đoàn công tác của tỉnh Viên Chăn - Lào

                 - Dự bế mạc Diễn tập phòng thủ tại huyện Ninh Giang

THỨ NĂM, ngày 24/8/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

 Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Đi công tác nước ngoài

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

-  Sáng: Làm việc với Sở GD-ĐT và Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi

 - Chiều: Kiểm tra CCTTHC tại Sở VH-TT&DL

THỨ SÁU, ngày 25/8/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

Đi công tác nước ngoài

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

-  Sáng: Kiểm tra tình hình sản xuất

 - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

  Đi công tác nước ngoài

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp BTC các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày TBLS

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: