Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 22/5/2017 đến ngày 28/5/2017
  Cập nhật: 5/23/2017 2:37 PM

 Lãnh đạo tỉnhNội dung công việc

Thứ 2

(22/5/2017)

Nguyễn Dương Thái -Chủ tịch UBND tỉnh- Dự kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV
Nguyễn Anh Cương -Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

- Sáng: Làm việc với Đoàn công tác của Nhật Bản

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Vương Đức Sáng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Làm việc tại cơ quan
Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Kiểm tra tình hình cơ sở

Thứ 3

(23/5/2017)

Nguyễn Dương Thái -Chủ tịch UBND tỉnh- Dự kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV
Nguyễn Anh Cương -Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

- Sáng: Họp Đoàn công tác chỉ đạo giải quyết tình hình xã Lai Vu, huyện Kim Thành

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Vương Đức Sáng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Làm việc với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc với Đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh Hà Giang

Thứ 4

(24/05/2017)

Nguyễn Dương Thái -Chủ tịch UBND tỉnh- Dự kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV
Nguyễn Anh Cương -Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

- Sáng: Làm việc với UBND huyện Kim Thành

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Vương Đức Sáng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng: Họp Hội đồng Cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh Hải Dương

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp BCĐ giải quyết tồn đọng hồ sơ chính sách người có công

Thứ 5

(25/05/2017)

Nguyễn Dương Thái -Chủ tịch UBND tỉnh- Dự kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV
Nguyễn Anh Cương -Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

- Sáng: Dự HN đối thoại với công dân xã Lai Vu, huyện Kim Thành

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Vương Đức Sáng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng: Kiểm tra tình hình một số dự án đầu tư

- Chiều: Dự Kỷ niệm 60 ngày thành lập ngành Ngân hàng ĐT&PT tỉnh

Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng: Dự Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em

- Chiều: Làm việc với các ngành về xem xét, mở rộng diện tích chùa Cự Linh

Thứ 6

(26/05/2017)

Nguyễn Dương Thái -Chủ tịch UBND tỉnh- Dự kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV
Nguyễn Anh Cương -Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

- Sáng: Kiểm tra tình hình sản xuất

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Vương Đức Sáng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng: Họp đôn đốc việc bàn giao Nhà máy xử lý rác thải ODA huyện Thanh Hà

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp liên ngành về xây dựng KH sáp nhập các TT GDTX, TT HNDN cấp huyện

Theo VP UBND tỉnh
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: