Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 22/01/2018 đến ngày 28/01/2018
  Cập nhật: 1/19/2018 3:31 PM

THỨ HAI, ngày 22/01/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Dự Hội nghị kiểm điểm của tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở Xây dựng

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ BA, ngày 23/01/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 1 năm 2018

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Hội nghị tổng kết các Ban Xây dựng đảng và Văn phòng Tỉnh ủy năm 2017 triển khai nhiệm vụ năm 2018

   - Chiều: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 1 năm 2018

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN kiểm điểm của Lãnh đạo Ban Quản lý các KCN

   - Chiều: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 1 năm 2018

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Sáng Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 1 năm 2018

THỨ TƯ, ngày 24/01/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN Tổng kết công tác Công an và phong trào thi đua năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018                                                                                         

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN Tổng kết công tác Công an và phong trào thi đua năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018                                                                                         

   - Chiều: Dự Hội nghị Tổng kết ngành Nông nghiệp và PTNT

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN Tổng kết công tác Công an và phong trào thi đua năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018                                                                                         

   - Chiều: Họp giải quyết khó khăn, vướng mắc của một số DN đầu tư tại CCN Nguyên Giáp, Tứ Kỳ

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN Tổng kết công tác Công an và phong trào thi đua năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018                                                                                         

   - Chiều: Giảng bài lớp cao cấp chính trị tại trường chính trị tỉnh

THỨ NĂM, ngày 25/01/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Dự HN Tổng kết ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch

THỨ SÁU, ngày 26/01/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp BCĐ chống thất thu thuế

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Làm việc tại cơ quan

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: