Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 22/4/2019 đến 28/4/2019
  Cập nhật: 4/21/2019 11:21 AM

THỨ HAI, ngày 22/4/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

   - Chiều: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

   - Chiều: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

   - Chiều: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Sáng:  - Dự KN 60 năm thành lập trường THCS Ngô Gia Tự

                - Tiếp đoàn Sở VHTT DL Lào

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ BA, ngày 23/4/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự họp HĐND tỉnh – kỳ họp bất thường

   - Chiều: Đi công tác nước ngoài

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự họp HĐND tỉnh – kỳ họp bất thường

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan  

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự họp HĐND tỉnh – kỳ họp bất thường

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan  

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự họp HĐND tỉnh – kỳ họp bất thường

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan  

THỨ TƯ, ngày 24/4/2019

1.Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

Đi công tác nước ngoài

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

Nghỉ phép

   3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án đầu tư

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Đi kiểm tra cơ sở

   - Chiều: Họp Hội thi sáng tác biểu tượng nút giao đường cao tốc

THỨ NĂM, ngày 25/4/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   Đi công tác nước ngoài

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

  Nghỉ phép

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Ban Đại diện ngân hàng Chính sách xã hội

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ SÁU, ngày 26/4/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

Đi công tác nước ngoài

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

Nghỉ phép

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án đầu tư

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Đi công tác cơ sở

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

 

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: