Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 23/7/2018 đến ngày 29/7/2018
  Cập nhật: 7/23/2018 9:41 AM

THỨ HAI, ngày 23/7/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: - Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2018

               - Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: - Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2018

               - Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: - Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2018

               - Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: - Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2018

               - Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ BA, ngày 24/7/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Thăm và tặng quà các gia đình liệt sĩ nhân dịp ngày 27/7

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Sơ kết Ban chỉ đạo 389

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Thăm và tặng quà các gia đình liệt sĩ nhân dịp ngày 27/7

   - Chiều: Dự Hội nghị với Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh

4. Đ/c Lương Văn Cầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Thăm và tặng quà các gia đình liệt sĩ nhân dịp ngày 27/7

   - Chiều: Làm việc với Học viện hành chính quốc gia

THỨ TƯ, ngày 25/7/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc với Bộ trưởng Bộ Tư pháp

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Tiếp xúc cử tri tại Thanh Hà

   - Chiều: Họp với UBND huyện Tứ Kỳ và các sở, ngành liên quan giải quyết kiến nghị về lò gạch

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra cơ sở

   - Chiều: Sơ kết 6 tháng Kho bạc nhà nước tỉnh

4. Đ/c Lương Văn Cầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Làm việc với Bộ Tư pháp

THỨ NĂM, ngày 26/7/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Họp Ban Thường vụ Tỉnh

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Họp Ban Thường vụ Tỉnh

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Họp Ban Thường vụ Tỉnh

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Tổng kết 10 năm công tác hiến máu, Dự Ngày hội hiến máu nhân đạo

   - Chiều: Tặng quà tại Viện Quân y 7

THỨ SÁU, ngày 27/7/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Tổng kết Lễ hội vải thiều 2018

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Họp giải quyết kiến nghị khai thác khoáng sản tại Trúc Thôn, Thị xã Chí Linh

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Đón Đoàn giám sát về BHXH của Liên đoàn lao động VN

 

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: