Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 24/9/2018 đến ngày 30/9/2018
  Cập nhật: 9/24/2018 1:38 PM

THỨ HAI, ngày 24/9/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự HN kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVI

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Dự HN kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVI

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự HN kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVI

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Dự HN kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVI

THỨ BA, ngày 25/9/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

   - Tối: Khai mạc Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

   - Tối: Khai mạc Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

   - Tối: Khai mạc Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: - Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

               -Tiếp Đại sứ quán Mỹ

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

   - Tối: Khai mạc Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc

THỨ TƯ, ngày 26/9/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9 (phiên họp lần thứ hai)

   - Chiều: Họp Thường trực Tỉnh ủy 

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9 (phiên họp lần thứ hai)

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9 (phiên họp lần thứ hai)

   - Chiều: Làm việc với Ban quản lý các KCN về việc điều chỉnh bổ sung một số KCN

4. Đ/c Lương Văn Cầu  – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9 (phiên họp lần thứ hai)

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ NĂM, ngày 27/9/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự KN 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng

   - Chiều: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự KN 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng

   - Chiều: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự KN 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng

   - Chiều: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự KN 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng

   - Chiều: Kiểm tra Lễ hội Cầu an và hội Hoa đăng

THỨ SÁU, ngày 28/9/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN TK 10 năm thực hiện NQ28 của BCT của ĐU QK3

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cấp ủy tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp về công tác nâng cao năng lực cạnh tranh

   - Chiều: Làm việc với Cục thuế tỉnh về việc phân cấp quản lý thu

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Làm việc tại cơ quan

THỨ BẢY, ngày 29/9/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Lễ tế, Lễ giỗ Đức Thánh Trần

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Lễ tế, Lễ giỗ Đức Thánh Trần

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Lễ tế, Lễ giỗ Đức Thánh Trần

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Lễ tế, Lễ giỗ Đức Thánh Trần

 

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: