Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 25/12/2017 đến ngày 31/12/2017
  Cập nhật: 12/25/2017 8:10 AM

THỨ HAI, ngày 25/12/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Dự HN đối thoại với nhân dân tại huyện Cẩm Giàng

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Sáng: Dự HN trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 2018

   - Chiều: Làm việc với Sở VH-TT&DL và UBND huyện Thanh Miện về quản lý di tích, danh thắng

THỨ BA, ngày 26/12/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình sản xuất

   - Chiều: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Kỳ họp thứ 4 HĐND khóa XIX huyện Cẩm Giàng

   - Chiều: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Sáng: Dự HN tổng kết và trao giải Hội thi sáng tạo KH-KT

   - Chiều: Dự họp với BTV Tỉnh ủy

THỨ TƯ, ngày 27/12/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình sản xuất

   - Chiều: Dự họp với Thường trực Tỉnh ủy làm việc với UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Kiểm tra công tác GPMB

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Kiểm tra tình hình triển khai một số dự án đầu tư

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc với liên ngành: GD&ĐT, Nội vụ, Tài chính

   - Chiều: Dự họp với Thường trực Tỉnh ủy làm việc với UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh

THỨ NĂM, ngày 28/12/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự HN trực tuyến của Chính phủ về triển khai nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2018

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Dự HN trực tuyến của Chính phủ về triển khai nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2018

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự HN trực tuyến của Chính phủ về triển khai nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2018

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự HN trực tuyến của Chính phủ về triển khai nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2018

THỨ SÁU, ngày 29/12/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN trực tuyến của Chính phủ về triển khai nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2018

   - Chiều: Đi động viên khóa sổ các đơn vị ngành Tài chính - Ngân hàng.

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN trực tuyến của Chính phủ về triển khai nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2018

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN trực tuyến của Chính phủ về triển khai nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2018

   - Chiều: Đi động viên khóa sổ các đơn vị ngành Tài chính - Ngân hàng.

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN trực tuyến của Chính phủ về triển khai nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2018

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ BẢY, ngày 30/12/2017

1. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự giải chạy việt dã Báo Hải Dương (mở rộng)

 

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: