Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 25/6/2018 đến ngày 1/7/2018
  Cập nhật: 6/25/2018 8:16 AM

THỨ HAI, ngày 25/6/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

THỨ BA, ngày 26/6/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Họp Ban Thường Vụ Tỉnh ủy

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Họp Ban Thường Vụ Tỉnh ủy

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Họp Ban Thường Vụ Tỉnh ủy

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Kiểm tra tình hình sản xuất tại cơ sở

THỨ TƯ, ngày 27/6/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình sản xuất tại cơ sở

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình sản xuất tại cơ sở

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc với Ban Quản lý các KCN

   - Chiều: Làm việc với huyện Cẩm Giàng về xây dựng nông thôn mới

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Làm việc tại cơ quan

THỨ NĂM, ngày 28/6/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình sản xuất tại cơ sở

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp xử lý vướng mắc một số dự án giải ngân chậm

   - Chiều: Kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án đầu tư

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

   - Chiều: Dự HN Sơ kết 6 tháng tại Sở Nội vụ

THỨ SÁU, ngày 29/6/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Dự HN học tập và quán triệt nghị quyết TW 7 khóa XII

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

    - Dự HN học tập và quán triệt nghị quyết TW 7 khóa XII

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Dự HN học tập và quán triệt nghị quyết TW 7 khóa XII

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Dự HN học tập và quán triệt nghị quyết TW 7 khóa XII

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: