Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 26/02/2018 đến ngày 04/03/2018
  Cập nhật: 2/26/2018 3:36 PM

THỨ HAI, ngày 26/02/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Làm việc tại cơ quan

THỨ BA, ngày 27/02/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng Dự Lễ phát động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây bảo vệ môi trường

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng Dự Lễ phát động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây bảo vệ môi trường

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng Dự Lễ phát động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây bảo vệ môi trường

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu

    - Sáng Dự Lễ phát động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây bảo vệ môi trường

    - Chiều: Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ hội MX Côn Sơn – Kiếp Bạc

THỨ TƯ, ngày 28/02/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng Dự buổi gặp mặt cán bộ hưu trí Văn phòng UBND tỉnh

    - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

    - Sáng Kiểm tra tình hình sản xuất tại cơ sở

    - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng Kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án đầu tư

    - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng Dự buổi gặp mặt cán bộ hưu trí Văn phòng UBND tỉnh

    - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ NĂM, ngày 01/3/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng Kiểm tra tình hình sản xuất tại cơ sở

    - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

    - Sáng Kiểm tra tình hình sản xuất tại cơ sở

    - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng Kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án đầu tư

    - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng Dự Hội thi Bánh chưng – Bánh giày

    - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ SÁU, ngày 02/3/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

    - Sáng Kiểm tra tình hình sản xuất tại cơ sở

    - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng Kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án đầu tư

    - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Làm việc tại cơ quan

THỨ BẢY, ngày 03/3/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Khai hội Mùa xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Khai hội Mùa xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Khai hội Mùa xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Khai hội Mùa xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc

CHỦ NHẬT, ngày 04/3/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Lễ tế trên núi Ngũ Nhạc Linh Từ

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Lễ tế trên núi Ngũ Nhạc Linh Từ

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Lễ tế trên núi Ngũ Nhạc Linh Từ

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Lễ tế trên núi Ngũ Nhạc Linh Từ


 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: