Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 26/11/2018 đến ngày 02/12/2018
  Cập nhật: 11/26/2018 3:42 PM

THỨ HAI, ngày 26/11/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Họp Thường trực Tỉnh ủy

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực Sông Cầu

   - Chiều: Dự Lễ khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong thực hiện NQ TW7 khóa X

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ BA, ngày 27/11/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN trực tuyến TK 10 năm thực hiện NQ TW 7 khóa X

   - Chiều: Họp HĐ thẩm định thành lập TP Chí Linh tại Bộ Nội vụ

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

THỨ TƯ, ngày 28/11/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình cơ sở

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình cơ sở

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án đầu tư

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: - Dự HN giao ban cụm thi đua số 3 hội người cao tuổi

               - Dự HT 10 năm thi hành "Luật PC bạo lực gia đình"

   - Chiều: Triển khai công tác thi hành án dân sự

THỨ NĂM, ngày 29/11/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy

   - Chiều: Họp cán bộ chủ chốt

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra một số dự án giao thông

   - Chiều: Họp cán bộ chủ chốt

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án đầu tư

   - Chiều: Họp cán bộ chủ chốt

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Tọa đàm phát triển du lịch cộng đồng

   - Chiều: Họp cán bộ chủ chốt

THỨ SÁU, ngày 30/11/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình cơ sở

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Làm tại việc cơ quan

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: