Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 27/11/2017 đến ngày 03/12/2017
  Cập nhật: 11/27/2017 8:16 AM

THỨ HAI, ngày 27/11/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Tiếp xúc cử tri tại thành phố Hải Dương

- Chiều: Tiếp xúc cử tri tại huyện Cẩm Giàng

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

 - Sáng: Tiếp xúc cử tri tại thị xã Chí Linh

- Chiều: Tiếp xúc cử tri tại huyện Kinh Môn

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

 - Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Kiểm tra cơ sở

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

 - Sáng: Làm việc tại cơ quan\

- Chiều: Họp Hội đồng đánh giá chỉ số CCHC các Sở, ngành và các huyện, thành phố, thị xã

THỨ BA, ngày 28/11/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

 - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

- Chiều: Họp Ban TC Lễ đón bằng DTQG đặc biệt An Phụ- Kính Chủ- Nhẫm Dương

THỨ TƯ, ngày 29/11/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Dự HN trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị TW 6, khóa XII

- Chiều: Dự HN trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị TW 6, khóa XII

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

- Sáng: Dự HN trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị TW 6, khóa XII

- Chiều: Dự HN trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị TW 6, khóa XII

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

 - Sáng: Dự HN trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị TW 6, khóa XII

- Chiều: Dự HN trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị TW 6, khóa XII

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

 - Sáng: Dự HN trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị TW 6, khóa XII

 - Chiều: : Dự HN trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị TW 6, khóa XII

THỨ NĂM, ngày 30/11/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Dự HN trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị TW 6, khóa XII

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

- Sáng: Dự HN trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị TW 6, khóa XII

- Chiều: Kiểm tra cơ sở

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Dự HN trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị TW 6, khóa XII

- Chiều: Làm việc tại cơ quan 

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

-  Sáng: Dự HN trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị TW 6, khóa XII

 - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ SÁU, ngày 01/12/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

-  Sáng: Họp UBND tỉnh tháng 11 (phiên họp lần thứ ba)

 - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

-  Sáng: Họp UBND tỉnh tháng 11 (phiên họp lần thứ ba)

 - Chiều: Kiểm tra tình hình sản xuất tại cơ sở

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

-  Sáng: Họp UBND tỉnh tháng 11 (phiên họp lần thứ ba)

 - Chiều: Kiểm tra cơ sở

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

-  Sáng: Họp UBND tỉnh tháng 11 (phiên họp lần thứ ba)

 - Chiều: Họp Tổ soạn thảo XD kế hoạch thực hiện NQ TW 6 về chăm sóc và bảo vệ SKND

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: