Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 27/8/2018 đến ngày 02/9/2018
  Cập nhật: 8/27/2018 8:23 AM

THỨ HAI, ngày 27/8/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều Họp Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ BA, ngày 28/8/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Đại hội Đại biểu Hội nông dân tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018 - 2023

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Đại hội Đại biểu Hội nông dân tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018 - 2023

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN trực tuyến Ngân hàng nhà nước

   - Chiều: Kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án đầu tư

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Đại hội Đại biểu Hội nông dân tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018 - 2023

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ TƯ, ngày 29/8/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Hội nghị quán triệt, triển khai công tác văn thư lưu trữ

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra thủy lợi vụ Đông Xuân

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp nghe phương án sắp xếp tổ chức theo kế hoạch 174

   - Chiều: Kiểm tra cơ sở

4. Đ/c Lương Văn Cầu  – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp giải quyết khiếu nại tố cáo

   - Chiều: Diễn tập KVPT huyện Bình Giang

THỨ NĂM, ngày 30/8/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Hội nghị đối thoại với đại diện công nhân trong KCN tỉnh

   - Chiều: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Hội nghị đối thoại với đại diện công nhân trong KCN tỉnh

   - Chiều: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN đánh giá giữa nhiệm kỳ

   - Chiều: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

 - Sáng: - Làm việc với Cao đẳng nghề

             - Dự HN đánh giá giữa nhiệm kỳ  

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ SÁU, ngày 31/8/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra cơ sở

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Làm việc với một số đơn vị chậm giải ngân trái phiếu CP

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN tập huấn phòng chống diễn biến hòa bình

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan


 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: