Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 28/5/2018 đến ngày 01/6/2018
  Cập nhật: 5/25/2018 3:52 PM

THỨ HAI, ngày 28/5/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự Kỳ họp Thứ 5 Quốc hội Khóa XIV

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Lễ tuyên dương khen thưởng HSG các môn văn hóa và cuộc thi KHKT năm học 2017-2018

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Lễ tuyên dương khen thưởng HSG các môn văn hóa và cuộc thi KHKT năm học 2017-2018

   - Chiều: - Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Sáng: Dự Lễ tuyên dương khen thưởng HSG các môn văn hóa và cuộc thi KHKT năm học 2017-2018

   - Chiều: - Làm việc tại cơ quan

                - Tối: Dự Lễ Phật Đản

THỨ BA, ngày 29/5/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự Kỳ họp Thứ 5 Quốc hội Khóa XIV

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN liên tịch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh

   - Chiều: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án đầu tư

   - Chiều: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

THỨ TƯ, ngày 30/5/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự Kỳ họp Thứ 5 Quốc hội Khóa XIV

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Lễ mít tinh KN 70 năm Ngày CT Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và tuyên dương các điển hình tiên tiến

   - Chiều: Sơ kết ATGT 6 tháng đầu năm

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Lễ mít tinh KN 70 năm Ngày CT Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và tuyên dương các điển hình tiên tiến

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Lễ mít tinh KN 70 năm Ngày CT Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và tuyên dương các điển hình tiên tiến

   - Chiều: Kiểm tra cơ sở

THỨ NĂM, ngày 31/5/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Dự Kỳ họp Thứ 5 Quốc hội Khóa XIV

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

    - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng: Triển khai hoạt động hè

    - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ SÁU, ngày 01/6/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Dự Kỳ họp Thứ 5 Quốc hội Khóa XIV

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

    - Sáng: Kiểm tra tình hình sản xuất tại cơ sở

    - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng: Kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án đầu tư

    - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng: Phát động tháng hành động vì trẻ em

    - Chiều: Làm việc tại cơ quan

 

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: