Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 31/12/2018 đến ngày 06/01/2019
  Cập nhật: 1/2/2019 1:02 PM

THỨ HAI, ngày 31/12/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Nghỉ Tết dương lịch 2019

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Nghỉ Tết dương lịch 2019

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Nghỉ Tết dương lịch 2019

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Nghỉ Tết dương lịch 2019

THỨ BA, ngày 01/01/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Nghỉ Tết dương lịch 2019

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Nghỉ Tết dương lịch 2019

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Nghỉ Tết dương lịch 2019

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Nghỉ Tết dương lịch 2019

THỨ TƯ, ngày 02/01/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Dự Lễ trao giấy CN đăng ký đầu tư Lần thứ nhất năm 2019

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ NĂM, ngày 03/01/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình cơ sở

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra một số công trình giao thông

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án đầu tư

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Sáng: Kiểm tra tình hình cơ sở

   - Chiều: Dự Hội thảo xây dựng dự án Luật dự bị động viên

THỨ SÁU, ngày 04/01/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy

   - Chiều: Dự HN triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Dự HN triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Dự HN triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Sáng: Triển khai nhiệm vụ ngành Thông tin – Truyền thông

   - Chiều: Dự HN triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019

THỨ BẢY, ngày 05/01/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Khu công nghiệp Đại An và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Làm việc tại cơ quan

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: