Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 31/7/2017 đến ngày 06/8/2017
  Cập nhật: 8/2/2017 3:47 PM

THỨ HAI, ngày 31/7/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

THỨ BA, ngày 01/8/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Đi công tác nước ngoài

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Tiếp công dân tại 45 Bắc Sơn

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Sáng: - Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

              - Dự Hội nghị triển khai Kế hoạch cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho các cơ sở tôn giáo  

   - Chiều: Kiểm tra tình hình cơ sở

THỨ TƯ, ngày 02/8/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình một số dự án đầu tư

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Đi công tác nước ngoài

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Kiểm tra thực hiện Đề án PCI tại Sở Tài chính

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Làm việc với Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ tỉnh

THỨ NĂM, ngày 03/8/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình sản xuất tại cơ sở

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Đi công tác nước ngoài

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Kiểm tra công tác CCTTHC tại Thanh tra tỉnh

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Kiểm tra công tác CCTTHC tại huyện Tứ Kỳ

THỨ SÁU, ngày 04/8/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình sản xuất tại cơ sở

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Đi công tác nước ngoài

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Kiểm tra công tác CCTTHC tại huyện Kim Thành

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Dự Hội nghị xét tuyển công chức không qua thi tuyển 

 


 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: