Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 30/4/2018 đến ngày 06/5/2018
  Cập nhật: 5/2/2018 9:55 AM

THỨ HAI, ngày 30/4/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

Nghỉ Lễ 30/4 & 1/5 năm 2018

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

Nghỉ Lễ 30/4 & 1/5 năm 2018

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Nghỉ Lễ 30/4 & 1/5 năm 2018

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Nghỉ Lễ 30/4 & 1/5 năm 2018

THỨ BA, ngày 01/5/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

Nghỉ Lễ 30/4 & 1/5 năm 2018

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

Nghỉ Lễ 30/4 & 1/5 năm 2018

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Nghỉ Lễ 30/4 & 1/5 năm 2018

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Nghỉ Lễ 30/4 & 1/5 năm 2018

THỨ TƯ, 02/5/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

Đi công tác nước ngoài

. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

 Chiều: Kiểm tra tình hình sản xuất tại cơ sở

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Học bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh tại Hà Nội

4.Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Dự HN công bố chỉ số cải cách hành chính ở Bộ Nội vụ

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ NĂM, ngày 03/5/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

- Đi công tác nước ngoài

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

- Sáng: Họp Giải quyết khiếu nại tố cáo

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Học bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh tại Hà Nội

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Họp Giải quyết khiếu nại tố cáo

- Chiều: Làm việc với Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ

THỨ SÁU, ngày 04/5/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

Đi công tác nước ngoài

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

- Sáng: Đối thoại về giải phóng mặt bằng ở Cẩm Giàng

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Học bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh tại Hà Nội

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: Dự Mittinh hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động

- Chiều: Kiểm tra cơ sở

 

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: