Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh tuần từ ngày 17/7/2017 đến ngày 23/7/2017
  Cập nhật: 7/14/2017 10:24 AM

THỨ HAI, ngày 17/7/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

  -  Đi thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ tại tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

     - Sáng: Dự Lễ khởi công dự án của Công ty Sumidenso VN tại KCN Đại An

     - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Đi thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ tại tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị

4. Đ/c Lương Văn Cầu

- Đi thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ tại tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị

THỨ BA, ngày 18/7/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

  - Đi thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ tại tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

       - Sáng: Làm việc với một số Sở, ngành liên quan về đôn đốc tiến độ dự án EcoRiver

      - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

  - Đi thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ tại tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị

4. Đ/c Lương Văn Cầu

  - Đi thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ tại tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị

THỨ TƯ, ngày 19/7/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

       - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

       - Chiều: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Lãnh đạo UBND tỉnh

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

       - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

       - Chiều: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Lãnh đạo UBND tỉnh

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

       - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

      - Chiều: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Lãnh đạo UBND tỉnh

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

     - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

     - Chiều: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Lãnh đạo UBND tỉnh

THỨ NĂM, ngày 20/7/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

     - Sáng: Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri tại thành phố hải Dương

     - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

       - Sáng: Kiểm tra tình hình sản xuất

      - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

     - Sáng: Làm việc với Sở Tài chính về thực hiện cổ phần hóa một số doanh nghiệp

     - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN sơ kết 6 tháng Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng tại tỉnh Quảng Ninh

   - Chiều: Kiểm tra tình hình cơ sở

THỨ SÁU, ngày 21/7/2017

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Lễ Mít tinh kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ

   - Chiều: Họp Thường trực Tỉnh ủy

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Lễ Mít tinh kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc với UBND huyện Cẩm Giàng về GPMB KCN Lai Cách

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Lễ Mít tinh kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: