Lịch làm việc của Lãnh dạo UBND tỉnh từ ngày 24/12/2108 đến ngày 30/12/2018
  Cập nhật: 12/24/2018 3:09 PM

THỨ HAI, ngày 24/12/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh

   - Chiều: Dự HN tổng kết công tác quân sự địa phương năm 2018

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Sáng: Họp Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ BA, ngày 25/12/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc với Trường Cao đẳng Hải Dương

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc với Trường Cao đẳng Hải Dương

THỨ TƯ, ngày 26/12/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với UBMTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng một số dự án

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án đầu tư

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Sáng: - Dự Đại hội Hội người khuyết tật tỉnh

               - Dự Hội thảo Khoa học tại ĐH Hải Dương

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ NĂM, ngày 27/12/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra cơ sở

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra cơ sở

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Kiểm tra các công việc chuẩn bị Lễ hội Carnaval

THỨ SÁU, ngày 28/12/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự HN trực tuyến với Chính phủ

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Dự HN trực tuyến với Chính phủ

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự HN trực tuyến với Chính phủ

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Dự HN trực tuyến với Chính phủ

THỨ BẢY, ngày 29/12/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự HN trực tuyến với Chính phủ

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Dự HN trực tuyến với Chính phủ

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự HN trực tuyến với Chính phủ

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Sáng: Dự HN trực tuyến với Chính phủ

   - Chiều: Tổng duyệt Lễ hội Carnaval

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: