Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 15/10/2018 đến 21/10/2018
  Cập nhật: 10/15/2018 9:06 AM

THỨ HAI, ngày 15/10/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ BA, ngày 16/10/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự lớp cập nhật kiến thức mới cho các đồng chí Tỉnh ủy viên

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Dự lớp cập nhật kiến thức mới cho các đồng chí Tỉnh ủy viên

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự lớp cập nhật kiến thức mới cho các đồng chí Tỉnh ủy viên

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự lớp cập nhật kiến thức mới cho các đồng chí Tỉnh ủy viên

THỨ TƯ, ngày 17/10/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự lớp cập nhật kiến thức mới cho các đồng chí Tỉnh ủy viên

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Dự lớp cập nhật kiến thức mới cho các đồng chí Tỉnh ủy viên

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự lớp cập nhật kiến thức mới cho các đồng chí Tỉnh ủy viên

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự lớp cập nhật kiến thức mới cho các đồng chí Tỉnh ủy viên

THỨ NĂM, ngày 18/10/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp thường trực Tỉnh ủy

   - Chiều: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình cơ sở

   - Chiều: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình cơ sở

   - Chiều: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Đi công tác nước ngoài

THỨ SÁU, ngày 19/10/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2018

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2018

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2018

   - Chiều: Làm việc với UBND thành phố Hải Dương về việc quản lý đối với nhà cho thuê thuộc sở hữu Nhà nước

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Đi công tác nước ngoài

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: