Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 07/01/2019 đến 13/01/2019
  Cập nhật: 1/7/2019 2:13 PM

THỨ HAI, ngày 07/01/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ BA, ngày 08/01/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự Hội nghị Kiểm điểm năm 2018 Công an tỉnh

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Họp giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Sáng: Dự TK nhiệm vụ công tác Hội Cựu chiến binh tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ TƯ, ngày 09/01/2019

1.Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

 - Dự Hội nghị Kiểm điểm năm 2018 Công an tỉnh

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình cơ sở

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Đi công tác cơ sở

   - Chiều: Dự HN trực tuyến với ngành Tài chính

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Tổng kết Đại hội thể dục thể thao

THỨ NĂM, ngày 10/01/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: HN toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá " Năm dân vận chính quyền 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019"

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Hội nghị tổng kết ngành Giao thông Vận  tải

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Làm việc huyện Tứ Kỳ

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Sáng: Dự HN triển khai kế hoạch năm 2019 và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất VNPT Hải Dương

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ SÁU, ngày 11/01/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Làm việc tại cơ quan

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: