Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 04/6/2018 đến ngày 10/6/2018
  Cập nhật: 6/4/2018 8:21 AM

THỨ HAI, ngày 04/6/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự Kỳ họp Thứ 5 Quốc hội Khóa XIV

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án đầu tư

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Làm việc tại cơ quan

THỨ BA, ngày 05/6/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự Kỳ họp Thứ 5 Quốc hội Khóa XIV

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc với Đoàn KT tổng kết NQ TW7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

   - Chiều: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân tỉnh

   - Chiều: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Sáng: Kiểm tra công tác thi tuyển sinh THPT

   - Chiều: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

THỨ TƯ, ngày 06/6/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự Kỳ họp Thứ 5 Quốc hội Khóa XIV

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Ban Tổ chức Lễ hội Vải thiều

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc với VP UBND tỉnh về tiến độ Dự án TT VH Xứ Đông

   - Chiều: Làm việc với TT Tư vấn và Dịch vụ tài chính - Sở Tài chính về tình hình hoạt động của TT

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Ban chỉ đạo Quyết định 62 về Thanh niên xung phong

   - Chiều: Dự buổi làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ CA và Bộ QP tại CA tỉnh

THỨ NĂM, ngày 07/6/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Dự Kỳ họp Thứ 5 Quốc hội Khóa XIV

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

    - Sáng: Kiểm tra công tác thủy lợi

    - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng: Làm việc với Ban Quản lý các Khu công nghiệp

    - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng: Họp Triển khai đề án 938,939 của Chính phủ tại Hội PN tỉnh

    - Chiều: Họp Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện

THỨ SÁU, ngày 08/6/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Dự Kỳ họp Thứ 5 Quốc hội Khóa XIV

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

    - Sáng: Kiểm tra tình hình sản xuất tại cơ sở

    - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng: Kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư

    - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng: Làm việc tại cơ quan

    - Chiều: Kiểm tra tình hình sản xuất tại cơ sở

CHỦ NHẬT, ngày 10/6/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Dự Lễ hội Vải thiều Thanh Hà – Hải Dương năm 2018

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

    - Dự Lễ hội Vải thiều Thanh Hà – Hải Dương năm 2018

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Dự Lễ hội Vải thiều Thanh Hà – Hải Dương năm 2018

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Dự Lễ hội Vải thiều Thanh Hà – Hải Dương năm 2018


 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: