Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 24/04/2017 đến ngày 30/04/2017
  Cập nhật: 4/25/2017 11:03 AM

​​

 

 Lãnh đạo tỉnhNội dung công việc

Thứ 2

(24/04/2017)

Nguyễn Dương Thái -Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng: Họp UBND tỉnh phiên họp thường kỳ tháng 4

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Anh Cương -Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

- Sáng: Họp UBND tỉnh phiên họp thường kỳ tháng 4

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Vương Đức Sáng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng: Họp UBND tỉnh phiên họp thường kỳ tháng 4

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng: Họp UBND tỉnh phiên họp thường kỳ tháng 4

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

(25/04/2017)

Nguyễn Dương Thái -Chủ tịch UBND tỉnh- Trao đổi học tập kinh nghiệm tại tỉnh Quảng Ninh
Nguyễn Anh Cương -Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- Trao đổi học tập kinh nghiệm tại tỉnh Quảng Ninh
Vương Đức Sáng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trao đổi học tập kinh nghiệm tại tỉnh Quảng Ninh
Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Dự họp kiểm điểm tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Thứ 4

(26/04/2017)

Nguyễn Dương Thái -Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng: Dự hội nghị tiếp xúc cử tri

- Chiều: Dự hội nghị tiếp xúc cử tri

Nguyễn Anh Cương -Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

- Sáng: Kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Vương Đức Sáng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng: Kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án đầu tư

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp Ban đánh giá chỉ số Cải cách hành chính

Thứ 5

(27/04/2017)

Nguyễn Dương Thái -Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng: Dự hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

- Chiều: 

Nguyễn Anh Cương -Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

- Sáng: Dự hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Vương Đức Sáng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng: Dự hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng: Dự hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

           -  Dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc

- Chiều: Kiểm tra tình hình cơ sở

Thứ 6

(28/04/2017)

Nguyễn Dương Thái -Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Anh Cương -Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

- Sáng: Làm việc với Công ty CP kinh doanh nước sạch Hải Dương

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Vương Đức Sáng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng: Kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án đầu tư

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Sáng: Dự lễ khai mạc Triển lãm kỷ niệm chiến thắng 30/4

- Chiều: Họp BCĐ giải quyết tồn đọng hồ sơ thương binh, liệt sỹ

 ​

Theo VPUBND tỉnh
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: