Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 14/01/2019 đến 20/01/2019
  Cập nhật: 1/14/2019 7:44 AM

THỨ HAI, ngày 14/01/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu

 - Sáng: - Dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

            - Dự HN trực tuyến về thu thập dữ liệu bản đồ số

 - Chiều: Dự Hội nghị công bố sáp nhập trung tâm dạy nghề

THỨ BA, ngày 15/01/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Dự HN triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

 - Sáng: - Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

            - Dự HN tổng kết năm 2018 Công ty Xi măng hoàng thạch

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành Nội vụ

   - Chiều: Dự HN Tổng kết năm 2018 Bộ Thông tin và truyền thông

THỨ TƯ, ngày 16/01/2019

1.Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN trực tuyến tổng kết công tác năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình cơ sở

   - Chiều: Dự HN tổng kết năm 2018 ngành Tài nguyên và Môi trường

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN trực tuyến tổng kết công tác năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN công bố quyết định thành lập Bệnh viện Nhiệt đới

   - Chiều: Họp Ban chỉ đạo công tác thi hành án

THỨ NĂM, ngày 17/01/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN tổng kết năm 2018 ngành Nông nghiệp

   - Chiều: Họp Thường trực Tỉnh ủy

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN tổng kết năm 2018 ngành Nông nghiệp

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình cơ sở

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc với Lãnh đạo Bộ Lao động TB và XH

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ SÁU, ngày 18/01/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN thi đua khối Tài nguyên và Môi trường

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Sáng: - Dự HN Tổng kết năm 2018 Bộ LĐTB&XH

          - Dự HN Tổng kết năm 2018 ngành Y tế 

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

 

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: