Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ 18/03/2019 đến 24/03/2019
  Cập nhật: 3/18/2019 7:48 AM

THỨ HAI, ngày 18/3/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ BA, ngày 19/3/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình sản xuất tại cơ sở

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Hội thi lái xe giỏi

   - Chiều: Kiểm tra tình hình sản xuất tại cơ sở

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Làm việc với UBND huyện Kinh Môn

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh

   - Chiều: Họp Cụm thi đua đồng bằng sông Hồng

THỨ TƯ, ngày 20/3/2019

1.Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

   - Chiều: Họp Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Họp Cụm thi đua đồng bằng sông Hồng

THỨ NĂM, ngày 21/3/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2019

   - Chiều: Dự chương trình làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh Hưng Yên

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2019

   - Chiều: Dự chương trình làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh Hưng Yên

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2019

   - Chiều: Dự chương trình làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh Hưng Yên

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2019

   - Chiều: Họp HN kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ

THỨ SÁU, ngày 22/3/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Ban chỉ đạo "Đề án nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa"

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Ban chỉ đạo chống thất thu thuế

   - Chiều: Họp giải quyết kiến nghị của Công ty cổ phần Đại An

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Làm việc với VTV2 về thi Robocon

 

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: