Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 02/12/2019 đến 06/12/2019
  Cập nhật: 12/2/2019 9:40 AM

THỨ HAI, ngày 02/12/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Kiểm tra cơ sở

2. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Kiểm tra cơ sở

3. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Làm việc tại cơ quan

THỨ BA, ngày 03/12/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Tiếp xúc cử tri Đoàn ĐBQH

   - Chiều: Họp UBND tỉnh tháng 12

2. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Họp UBND tỉnh tháng 12

3. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra công tác xét tuyển viên chức

   - Chiều: - Họp UBND tỉnh tháng 12

              - Dự Hội nghị chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh

THỨ TƯ, ngày 04/12/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

- Họp Thường trực Tỉnh ủy

2. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Họp Tổ KT-XH của Tiểu ban văn kiện

3. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Họp Tổ KT-XH của Tiểu ban văn kiện

THỨ NĂM, ngày 05/12/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

- Họp Ban thường vụ Tỉnh ủy

2. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Họp Ban thường vụ Tỉnh ủy

3. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

 - Sáng: Dự triển khai tập huấn sát hạch viên chức giáo viên

 - Chiều: - Dự Họp Ban thường vụ Tỉnh ủy

             - Dự giao ban công tác Hội Nông dân

THỨ SÁU, ngày 06/12/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

- Họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

2. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

3. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

 - Họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh