Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 06/5/2019 đến 12/5/2019
  Cập nhật: 5/4/2019 3:59 PM

THỨ HAI, ngày 06/5/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự Tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Nghỉ phép

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự Tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Dự Tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

THỨ BA, ngày 07/5/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ công thương

   - Chiều Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Nghỉ phép

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN trực tuyến toàn quốc của Thanh tra CP về kiểm tra, rà soát vụ việc khiếu nại tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài

   - Chiều: Kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án đầu tư

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân tỉnh

   - Chiều: Dự Khai mạc cuộc thi sáng tạo Robocon

THỨ TƯ, ngày 08/5/2019

1.Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Nghỉ phép

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Làm việc tại cơ quan

THỨ NĂM, ngày 09/5/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Nghỉ phép

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Họp Ban chỉ đạo chống thất thu thuế

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Kiểm tra tình hình cơ sở

THỨ SÁU, ngày 10/5/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Đi kiểm tra cơ sở

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Dự bế mạc cuộc thi sáng tạo Robocon

CHỦ NHẬT, ngày 12/5/2019

1. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự KN 50 năm thành lập Đại học Sao Đỏ

 

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: