Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 11/02/2019 đến 17/02/2019
  Cập nhật: 2/12/2019 2:25 PM

THỨ HAI, ngày 11/02/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự gặp mặt cán bộ công chức, viên chức cơ quan Văn phòng UBND tỉnh đầu xuân Kỷ hợi

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự gặp mặt cán bộ công chức, viên chức cơ quan Văn phòng UBND tỉnh đầu xuân Kỷ hợi

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự gặp mặt cán bộ công chức, viên chức cơ quan Văn phòng UBND tỉnh đầu xuân Kỷ hợi

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Sáng: Dự gặp mặt cán bộ công chức, viên chức cơ quan Văn phòng UBND tỉnh đầu xuân Kỷ hợi

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ BA, ngày 12/02/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy

   - Chiều: Đi thăm, động viên doanh nghiệp nhân dịp Xuân Kỷ Hợi

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Lễ khai bút đầu xuân Kỷ Hợi

   - Chiều: Đi thăm, động viên doanh nghiệp nhân dịp Xuân Kỷ Hợi

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Đi thăm, động viên doanh nghiệp nhân dịp Xuân Kỷ Hợi

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Lễ hội khai bút Xuân Kỷ Hợi đền Chu Văn An

   - Chiều: Đi thăm, động viên doanh nghiệp nhân dịp Xuân Kỷ Hợi

THỨ TƯ, ngày 13/02/2019

1.Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự gặp mặt đầu xuân ngành Ngân hàng Tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra công tác chuẩn bị lễ hội MX Côn Sơn – Kiếp Bạc

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ NĂM, ngày 14/02/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Dự HN triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2019

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Tết trồng cây huyện Thanh Hà

   - Chiều: Dự HN triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2019

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Làm việc với huyện Kinh Môn

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Dự HN triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2019

THỨ SÁU, ngày 15/02/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc với huyện Thanh Miện

   - Chiều: Đi công tác tại cơ sở

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Triển khai nhiệm vụ 2019 BHXH tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

 

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: