Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 15/4/2019 đến 21/4/2019
  Cập nhật: 4/12/2019 3:30 PM

THỨ HAI, ngày 15/4/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Nghỉ bù Lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Nghỉ bù Lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Nghỉ bù Lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Nghỉ bù Lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3

THỨ BA, ngày 16/4/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều Dự HN liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Dự Hội nghị công bố quyết định kiểm tra việc thực hiện NQ TW 4

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ TƯ, ngày 17/4/2019

1.Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2019

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2019

   - Chiều: Dự Hội nghị công bố quyết định kiểm tra việc thực hiện NQ TW 4

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2019

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2019

   - Chiều: Họp BTC cuộc thi Robocon

THỨ NĂM, ngày 18/4/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN đối thoại doanh nghiệp

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN đối thoại doanh nghiệp

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN đối thoại doanh nghiệp

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự HN đối thoại doanh nghiệp

   - Chiều: Họp BTC cuộc thi sáng tác biểu tượng nút giao cao tốc

THỨ SÁU, ngày 19/4/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình sản xuất tại cơ sở

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án đầu tư 

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra tình hình cơ sở

   - Chiều: Họp rút kinh nghiệm 1 tháng vận hành TT Hành chính công

THỨ BẢY, ngày 20/4/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Chiều: Dự HN công bố Nghị quyết của UBTV QH thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh HD

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Chiều: Dự HN công bố Nghị quyết của UBTV QH thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh HD

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Chiều: Dự HN công bố Nghị quyết của UBTV QH thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh HD

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Chiều: Dự HN công bố Nghị quyết của UBTV QH thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh HD

 

 

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: