SharePoint
portal

Skip Navigation LinksChương-trình-phát-triển-nhà-ở-tỉnh-Hải-Dương-đến-năm-2020,-định-hướng-đến-năm-2030

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
  Cập nhật: 07/11/2018 10:07 SA

​Ngày 9/8/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2830/QĐ-UBND về việc phê duyệt chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu phấn đấu đến năm 2020:

Về diện tích nhà ở:

 Diện tích nhà ở bình quân:

- Phát triển diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 27,0m2 sàn/người, trong đó tại đô thị đạt 29,0m2 sàn/người và tại nông thôn đạt 22,0m2 sàn/người.

- Tổng diện tích sàn nhà ở đạt 50.177.000,0m2; Diện tích sàn nhà ở tăng thêm 8.219.000,0m2; trong đó diện tích cải tạo nâng cấp 1.413.500,0m2, diện tích sàn xây dựng mới 6.805.500,0m2.

 Mục tiêu cụ thể giải quyết cho các nhóm đối tượng xã hội:

- Nhà ở công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức: Xây dựng mới 13.000,0m2 sàn nhà ở.

- Nhà ở tái định cư: Xây dựng mới 207.650 m2 sàn nhà ở.

- Nhà ở cho người có công với cách mạng: Hoàn thành Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Nhà ở cho các hộ nghèo khu vực nông thôn: Hoàn thành Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Nhà ở cho người thu nhập thấp tại đô thị: Xây dựng mới 552.220,0m2 sàn nhà ở.

- Nhà ở công nhân: Xây dựng mới 240.000,0m2 sàn nhà ở.

- Nhà ở sinh viên: Xây dựng mới 48.000,0m2 sàn nhà ở.

Mục tiêu phát triển nhà ở thương mại: Xây dựng mới 5.654.000,0m2 sàn nhà ở tại các dự án khu dân cư, khu đô thị mới.

- Đối với thành phố Hải Dương, thị xã Chí Linh: Do quỹ đất ở đang dư thừa, nên khuyến khích phát triển nhà ở thương mại dưới dạng nhà ở chung cư.

- Đối với các huyện còn lại: Căn cứ nhu cầu tăng thêm kết hợp với Chương trình phát triển đô thị để kêu gọi đầu tư phát triển nhà ở thương mại, tránh lãng phí dư thừa nguồn tài nguyên đất.

Về chất lượng nhà ở:

Phấn đấu nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 95%, nhà ở bán kiên cố đạt 5%, xóa bỏ nhà thiếu kiên cố.

 Mục tiêu định hướng đến năm 2030:

- Phấn đấu đến năm 2030 đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh khoảng 35,0m2 sàn/người.

- Phấn đấu nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 98%, nhà ở bán kiên cố đạt 2%.

- Phát triển đồng bộ các loại hình nhà ở đáp ứng cho nhu cầu của xã hội.

ệ nhà ở kiên cố đạt 95%, nhà ở bán kiên cố đạt 5%, xóa bỏ nhà thiếu kiên cố. Phấn đấu đến năm 2030 đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh khoảng 35,0m2 sàn/người; Phấn đấu nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 98%, nhà ở bán kiên cố đạt 2%; Phát triển đồng bộ các loại hình nhà ở đáp ứng cho nhu cầu của xã hội

Nội dung Chương trình: QDDI-2018-2830-1.signed.pdf


 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Bản đồ hành chính tỉnh Hải Dương
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thông tin tra cứu
Danh bạ Sở Ban Ngành
Danh bạ UBND các Huyện TP-TX
Số điện thoại cần biết
Các tuyến xe buýt
Các hãng taxi
Các Văn phòng Công chứng
Bảng khung giá đất
Lịch phát sóng đài truyền hình
Lịch cắt điện
Kết quả XSKT
na
na
na
na
na
na
na
qc
na
qc
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 16053328

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com