SharePoint
portal

Skip Navigation LinksDanh-mục-các-công-trình-dự-án-sử-dụng-đất-năm-2018-của-tỉnh-Hải-Dương

Danh mục các công trình dự án sử dụng đất năm 2018 của tỉnh Hải Dương
  Cập nhật: 29/03/2019 4:25 CH

- Danh mục các công trình dự án năm 2018 của huyện Bình Giang

 Xem và tải tài liệu  DanhmucDACT2018H.BinhGiang.pdf

- Danh mục các công trình dự án năm 2018 của huyện Cẩm Giàng

Xem và tải tài liệu DanhmucDACT2018H.CamGiang.pdf

- Danh mục các công trình dự án năm 2018 của huyện Gia Lộc

Xem và tải tài liệu DanhmucDACT2018H.GiaLoc.pdf

- Danh mục các công trình dự án năm 2018 của huyện Kinh Môn

Xem và tải tài liệu  DanhmucDACT2018H.KinhMon.pdf

-. Danh mục các công trình dự án năm 2018 của huyện Nam Sách

Xem và tải tài liệu  DanhmucDACT2018H.NamSach.pdf

- Danh mục các công trình dự án năm 2018 của huyện Ninh Giang

Xem và tải tài liệu DanhmucDACT2018H.NinhGiang.pdf

-  Danh mục các công trình dự án năm 2018 của huyện Thanh Miện

Xem và tải tài liệu DanhmucDACT2018H.ThanhMien.pdf

- Danh mục các công trình dự án năm 2018 của Tp. Hải Dương

Xem và tải tài liệu DanhmucDACT2018TP.HaiDuong.pdf

 - Danh mục các công trình dự án năm 2018 của huyện Kim Thành

Xem và tải tài liệu  Danh muc DA, CT 2018 H.KimThanh.pdf

 
Bản đồ hành chính tỉnh Hải Dương
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thông tin tra cứu
Danh bạ Sở Ban Ngành
Danh bạ UBND các Huyện TP-TX
Số điện thoại cần biết
Các tuyến xe buýt
Các hãng taxi
Các Văn phòng Công chứng
Bảng khung giá đất
Lịch phát sóng đài truyền hình
Lịch cắt điện
Kết quả XSKT
na
na
na
na
na
na
na
qc
na
qc
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 18913082

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com