SharePoint
portal

Skip Navigation LinksQuy-hoạch-sử-dụng-đất-đến-năm-2020

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
  Cập nhật: 11/03/2019 2:09 CH

Căn cứ vào Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ "Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Hải Dương".Sở Tài nguyên và Môi trường xin báo cáo một số nội dung cơ bản của Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Hải Dương đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 như sau:

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020:

Tổng diện tích tự nhiên được xác định là 165.599 ha, trong đó:

1- Diện tích đất nông nghiệp là 93.565 ha, chiếm 56,5% tổng diện tích tự nhiên, trong đó có xác định ở một số loại đất chính như: Đất trồng lúa là 56.000 ha, chiếm 59,85% đất nông nghiệp; Đất rừng phòng hộ là 4.509 ha, chiếm 4,82%; Đất rừng đặc dụng là 1.503 ha, chiếm 1,61%; Đất rừng sản xuất là 4.351 ha, chiếm 4,65%; Đất nuôi trồng thủy sản là 10.467 ha, chiếm 11,19 % (chi tiết có phụ lục kèm theo).

2- Diện tích đất phi nông nghiệp là 71.744 ha, chiếm 43,32% tổng diện tích tự nhiên, trong đó có xác định ở một số loại đất chính như: Đất quốc phòng là 917 ha, chiếm 1,28% đất phi nông nghiệp; Đất an ninh là 456 ha, chiếm 0,64%; Đất khu, cụm công nghiệp là 5.804 ha, chiếm 8,09%; Đất dành cho phát triển hạ tầng (gồm giao thông, thủy lợi, văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao ...) là 27.358 ha, chiếm 38,13%; Đất ở đô thị là 5.380 ha, chiếm 7,50%; Đất ở nông thôn là 12.332 ha, chiếm 17,19% (chi tiết có phụ lục kèm theo).

3- Diện tích đất chưa sử dụng là 290 ha, chiếm 0,17% tổng diện tích tự nhiên, như vậy trong kỳ quy hoạch sẽ phải khai thác để đưa vào sử dụng là 270 ha.

4- Diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp trong kỳ quy hoạch đến năm 2020 là 12.801 ha, trong đó: Đất trồng lúa là 9.049 ha; Đất lâm nghiệp là 492 ha; Đất nuôi trồng thủy sản là 353 ha.

 
Bản đồ hành chính tỉnh Hải Dương
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thông tin tra cứu
Danh bạ Sở Ban Ngành
Danh bạ UBND các Huyện TP-TX
Số điện thoại cần biết
Các tuyến xe buýt
Các hãng taxi
Các Văn phòng Công chứng
Bảng khung giá đất
Lịch phát sóng đài truyền hình
Lịch cắt điện
Kết quả XSKT
na
na
na
na
na
na
na
qc
na
qc
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 18912752

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com