SharePoint
portal

Skip Navigation Linksdichvucong

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công Nghệ thông tin và Truyền thông Hải Dương
Địa chỉ: Số 1 Đức Minh, Phường Thanh Bình, TP Hải Dương
Điện thoại: 0320.3898 373 - Fax: 0320.6252 626 - Email: congttdt@haiduong.gov.vn