SharePoint
portal
Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 09 tháng 7 năm 2018
  Cập nhật: 17/07/2018 8:54 SA

Ngày 9/7/2018, tại Trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp của Lãnh đạo UBND tỉnh.

Tại cuộc họp, Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét cho ý kiến về một số nội dung như:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo xin ý kiến chấp thuận chủ trương, điều chỉnh một số dự án đầu tư trong nước ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh báo cáo xin ý kiến về các nội dung có liên quan đến dự án thứ cấp trong KCN Việt Hòa – Kenmark;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo xin ý kiến về chủ trương tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) về tỉnh Hải Dương;

-UBND huyện Kim Thành báo cáo về tình hình ổn định an ninh trật tự trên địa bàn xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành;

- Sở Xây dựng báo cáo xin ý kiến về: Điều chỉnh cục bộ Quy oạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Long Xuyên, huyện Kinh Môn; Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư mới phía Tây phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/500; phương pháp quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Thanh Miện.

Qua ý kiến thảo luận và thống nhất của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh đã có kết luận và chỉ đạo như sau:

Xem chi tiết Thông báo Kết luận: TBVPDI-2018-78-1.signed.pdf

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com