SharePoint
portal
Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 15 tháng 10 năm 2018
  Cập nhật: 21/10/2018 2:02 CH

Ngày 15/10/2018, tại Trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp của Lãnh đạo UBND tỉnh.

Tại cuộc họp, Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét và cho ý kiến về một số nội dung do các sở, ngành báo cáo như sau:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo xin ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh một số dự án đầu tư trong nước ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo xin ý kiến về Đề án nâng cao năng lực quan trắc môi trường tỉnh Hải Dương giai đoạn 208-2020, định hướng đến năm 2025;

- Sở Xây dựng báo cáo xin ý kiến về điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Đại An mở rộng.

Qua ý kiến thảo luận và thống nhất của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận và chỉ đạo như sau:

Xem chi tiết Thông báo Kết luận: TBVPDI-2018-139-1.signed.pdf

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com