SharePoint
portal
Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 8/10/2018
  Cập nhật: 15/10/2018 3:49 CH

Ngày 8/10/2018, tại Trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp của Lãnh đạo UBND tỉnh.

Tại cuộc họp, Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét và cho ý kiến về một số nội dung như sau:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo xin ý kiến về chấp thuận chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư trong nước ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Sở Xây dựng báo cáo xin ý kiến về Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư phía Đông đường Tân Dân, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/500 và điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương đến năm 2035;

- UBND huyện Kim Thành báo cáo xin ý kiến về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân xã Cổ Dung, huyện Kim Thành.

Qua ý kiến thảo luận và thống nhất của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận và chỉ đạo như sau:

Xem chi tiết Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh: TBVPDI-2018-131-1.signed.pdf

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com