Thông báo tìm kiếm
  Cập nhật: 09/08/2018 4:39 CH

Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương nhắn tìm Chị Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1976; Nơi cư trú cuối cùng: Khu 4, phương Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Ngày 10/02/2015 Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương đã tuyên bố chị Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1976 mất tích, từ đó đến nay không có tin tức gì. Chị Hà ở đâu về ngay Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Dễ yêu cầu tuyên bố một người là đã chết đối với chị. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Hà không có mặt ở Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.