Giấy mời dự cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh tuần thứ bốn mươi mốt
  Cập nhật: 10/4/2019 2:25 PM

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức cuộc họp tuần thứ bốn mươi mốt,năm 2019 vào sáng thứ Hai, ngày 07 tháng 10 năm 2019; địa điểm: Hội trường tầng 01, Trụ sở UBND tỉnh.

Thành phần mời dự họp toàn bộ các nội dung:

- Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;

- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan.

Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:

1. Giao ban nội bộ: Thời gian từ 07 giờ 30' đến 08 giờ 15'.

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo xin ý kiến về một số nội dung sau:

- Về việc tiếp nhận Dự án Nhà máy sản xuất, gia công bao bì Packco của Công ty TNHH Packco Holding;

- Về đề xuất đầu tư Khu du lịch sinh thái và trải nghiệm giáo dục Việt Hòa tại phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương của Công ty cổ phần sinh thái Việt Hòa;

- Về đề xuất thực hiện Dự án đầu tư Cơ sở trồng cây dược liệu, cây công trình và nuôi trồng thủy sản của Công ty cổ phần đầu tư Trung Nghĩa.

b) Văn phòng UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến giải quyết một số nội dung, công việc.

2. Báo cáo xin ý kiến về việc sắp xếp các tổ chức bên trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh(Tài liệu phát trực tiếp tại Hội trường)

* Đơn vị báo cáo: Sở Nội vụ. Thời gian từ 08 giờ 15' đến 09giờ 15'.

* Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

3. Báo cáo xin ý kiến về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học(Tài liệu phát trực tiếp tại Hội trường)

* Đơn vị báo cáo: Sở Giáo dục và Đào tạo. Thời gian từ 09 giờ 15' đến 09 giờ 45'.

* Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông.

4. Báo cáo xin ý kiến về việc lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh và việc thực hiện các thủ tục về đất đai, tính tiền sử dụng đất đối với các Dự án dân cư, đô thị, nhà ở

* Đơn vị báo cáo: Liên ngành: Kế hoạch và Đầu tư - Xây dựng - Tài nguyên và Môi trường. Thời gian từ 09 giờ 45' đến 10giờ 45'.

* Mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Cục Thuế tỉnh.

- Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

5. Báo cáo xin ý kiến về Hướng dẫn Quy trình thực hiện các Quy hoạch xây dựng thuộc diện báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy

* Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng. Thời gian từ 10 giờ 45' đến 11giờ 30'.

* Mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Đề nghị các đại biểu tới dự đầy đủ, đúng giờ, đúng thành phần để cuộc họp đạt kết quả./.

 

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: