Giấy mời dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2019
  Cập nhật: 5/13/2019 9:45 AM

Thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2019 vào thứ Năm, ngày 16 tháng 5 năm 2019, tại Hội trường tầng 1, trụ sở UBND tỉnh. 

I. Thành phần mời dự toàn bộ các nội dung

- Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;

- Các đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh;

- Các đồng chí ủy viên UBND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh;

- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Tổng Biên tập Báo Hải Dương, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (và cử phóng viên theo dõi, đưa tin);

- Thường trú Báo Nhân dân tại Hải Dương, Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hải Dương (đề nghị cử phóng viên theo dõi, đưa tin).

II. Nội dung

A. BUỔI SÁNG

1. Tờ trình về việc ban hành Quy định Chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Tờ trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật "Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh".

* Đơn vị báo cáo: Sở VHTT&DL; Thời gian: từ 07h30 đến 09h00.

* Mời dự:

- Đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế, Ban KT&NS, Ban VH&XH - HĐND tỉnh;

- Cục trưởng Cục thuế tỉnh;

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

2. Tờ trình về việc ban hành "Quyết định quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương".

* Đơn vị báo cáo: Sở NN&PTNT; Thời gian: từ 09h00 đến 09h45.

* Mời dự:

- Đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố;

- Tổng giám đốc Cty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh, Công ty  TNHN MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải.

  3. Tờ trình đề nghị ban hành Quyết định kèm theo "Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương".

 * Đơn vị báo cáo: Sở Tư pháp; Thời gian: từ 09h45 đến 10h45.

* Mời dự:

  - Đại diện Lãnh đạo Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;

   - Thủ trưởng các Sở, ngành: TAND tỉnh, VKSND tỉnh;

  - Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

 4. Tờ trình về việc đổi tên, kiện toàn TT Công nghệ Thông tin thành TT Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở TN&MT

* Đơn vị báo cáo: Sở Nội vụ; Thời gian: từ 10h45 đến 11h30.

* Mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

 - Đại diện Lãnh đạo Ban Pháp chế - HĐND tỉnh.

 B. BUỔI CHIỀU

 5. Sở Tài chính báo cáo một số tờ trình về việc phê duyệt phương án giá nước sạch của một số đơn vị trên địa bàn tỉnh.

* Thời gian: từ 13h45 đến 16h15.

* Mời dự:

  - Đại diện Lãnh đạo Ban KT&NS – HĐND tỉnh;

  - Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Cẩm Giàng, Nam Sách, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Kinh Môn, Bình Giang, Ninh Giang, Thanh Miện, Thanh Hà, Chí Linh, Hải Dương;

   - Một số doanh nghiệp sản xuất nước sạch trên địa bàn.

 6. Tờ trình về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng 09 lô đất thuộc điểm dân cư tại khu vực Trụ sở cũ của Chi cục Kiểm lâm, phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh; Tờ trình về giá khởi điểm đấu giá tài sản nhà, đất tại Trụ sở làm việc cũ của VKSND thành phố Hải Dương.

* Đơn vị báo cáo: Sở Tài chính; Thời gian: từ 16h15 đến 17h00.

* Mời dự:

 - Chủ tịch UBND thành phố: Chí Linh, Hải Dương;

 - Thủ trưởng các Sở, ngành: Cục thuế tỉnh, VKSND tỉnh. 

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: