Giấy mời dự hội nghị trực tuyến ngày 14/5/2019
  Cập nhật: 5/13/2019 3:04 PM

Thực hiện Công văn số 568/VPCP-HC ngày 11 tháng 5 năm 2019 của Văn phòng Chính phù mời dự hội nghị giao ban trực tuyến về tình hình, kết quả cải cách về kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tháng 4 năm 2019, UBND tỉnh mời các đại biểu tới dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hải Dương:

1. Thành phần mời:

- Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh dự và chủ trì tại điểm cầu Hải Dương;

- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh; Nội vụ, Tư Pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông;

2. Thời gian: Từ 14h00, thứ Ba, ngày 14 tháng 5 năm 2019.

3. Địa điểm: Hội trường tầng 5, Trụ sở UBND tỉnh.

Đề nghị các đại biểu đến dự đúng thời gian, thành phần mời để Hội nghị đạt kết quả./.


 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: