Giấy mời dự cuộc họp Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tuần thứ 41
  Cập nhật: 10/5/2018 1:58 PM

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức cuộc họp tuần thứ 41 vào sáng thứ Hai, ngày 08 tháng 10 năm 2018; địa điểm: Hội trường tầng 01, Trụ sở UBND tỉnh.

Thành phần mời dự họp toàn bộ các nội dung:

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan;

Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:

1. Giao ban nội bộ: Thời gian từ 07 giờ 15' đến 08 giờ 15'.

2. Báo cáo xin ý kiến về chấp thuận chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư trong nước ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Dự án Cơ sở chế biến hàng nông sản Hanh Khánh của Công ty TNHH XNK Hanh Khánh;

- Dự án Trung tâm tổ chức sự kiện và kinh doanh hoa, cây cảnh của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Đại Lộc HG;

- Dự án đầu tư xây dựng Bến bãi sơ chế và kinh doanh than của Công ty TNHH Hoàng Phúc;

- Dự án Cơ sở nghiền tuyến, chế biến và xử lý các loại xỉ thải công nghiệp ngành luyện kim, phế thải gạch vật liệu chịu lửa, phế thải kim loại của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ khách sạn Trung Nam

* Đơn vị báo cáo: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thời gian báo cáo từ 08 giờ 15' đến 09 giờ 00'.

* Mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thuế tỉnh.

- Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố: Hải Dương, Kinh Môn, Thanh Hà.

3. Báo cáo xin ý kiến về Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư phía Đông đường Tân Dân, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/500

* Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng và Đơn vị tư vấn lập quy hoạch ( Do Sở Xây dựng mời). Thời gian báo cáo từ 09 giờ 00' đến 09 giờ 45'.

* Mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

- Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Hải Dương.

4. Báo cáo xin ý kiến về điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương đến năm 2035

* Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng và Đơn vị tư vấn lập quy hoạch ( Do Sở Xây dựng mời). Thời gian báo cáo từ 09 giờ 45' đến 10 giờ 30'.

* Mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo UBND thị xã Chí Linh.

5. Báo cáo xin ý kiến về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành

* Đơn vị báo cáo: UBND huyện Kim Thành. Thời gian báo cáo từ 10 giờ 30' đến 11 giờ 30'.

* Mời dự:

- Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh;

- Đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công thương;

- Các đồng chí Thường trực Huyện ủy Kim Thành;

- Đại diện các cơ quan chuyên môn của huyện Kim Thành ( do Chủ tịch UBND huyện Kim Thành thông báo)

- Đồng chí Bí thư Đảng ủy và đồng chí Chủ tịch UBND xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành.

 

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: