Giấy mời dự hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia
  Cập nhật: 1/18/2019 10:14 AM

Thực hiện Công điện Hỏa Tốc số 89/CĐ-VPCP ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ về Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban chỉ đạo 138/CP và Ban chỉ đạo 389 quốc gia. Ủy ban nhân dân tỉnh tham dự Hội nghị trực tuyến với nội dung trên.

1. Thành phần mời:

- Đồng chí Nguyễn Anh Cương: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh;

- Đồng chí Lương Văn Cầu: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh;

- Các thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh;

- Các thành viên Ban chỉ đạo 138 tỉnh;

- Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh.

2. Thời gian: Từ 13h45, thứ hai ngày 21 tháng 01 năm 2019.                                  

3. Địa điểm: Hội trường tầng 01 - Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh.

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: