Giấy mời dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết trung ương 5 khóa IX
  Cập nhật: 10/9/2019 9:47 AM

Thực hiện Công văn số 393/BCĐ-VPĐM ngày 04/10/2019 của Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, về việc tổ chức trực tuyến Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.

Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức dự họp tại điểm cầu Hải Dương:

1. Thành phần:

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;

- Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan;

- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên môi trường, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng nhà nước tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo: Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên;

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố;

- Đại diện một số HTX điển hình;(Đề nghị Liên minh HTX tỉnh phối hợp với Sở NN&PTNT lựa chọn và mời tham dự);

- Báo Hải Dương; Đài PTTH Hải Dương; Cổng thông tin điện tử tỉnh;(cử phóng viên dự đưa tin).

2. Thời gian: Từ  13h30' ngày 14 tháng 10 năm 2019 (thứ Hai);

3. Địa điểm: Hội trường tầng 1, Trụ sở UBND tỉnh Hải Dương. (Số 45 Quang Trung – TP. Hải Dương).