Giấy mời dự phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10 năm 2019
  Cập nhật: 10/8/2019 3:23 PM

​Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2019; thời gian vào  Sáng thứ Năm,  ngày 10 tháng 9 năm 2019; Địa điểm: Hội trường tầng 01, Trụ sở UBND tỉnh.  

I. Thành phần mời dự toàn bộ các nội dung

- Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;

- Các đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh;

- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh;

- Các đồng chí ủy viên UBND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế và Ngân sách;

- Tổng Biên tập Báo Hải Dương, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (và cử phóng viên theo dõi, đưa tin);

- Thường trú Báo Nhân dân tại Hải Dương, Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hải Dương (đề nghị cử phóng viên theo dõi, đưa tin).

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan;

II. Nội dung

1. Sở Tài chính báo cáo nội dung: V/v đề nghị phê duyệt phương án thanh toán quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng Dự án Khu du lịch, sinh thái và dịch vụ thành phố Hải Dương.

+ Thời gian: từ 7h30' đến 8h30'.

+ Mời dự: Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương, Cục Thuế tỉnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo các nội dung:

- V/v đề nghị phê duyệt phương án giá đất cụ thể và phương án thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trả tiền 1 lần cho cả thời gian thuê khi nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với Liên danh Công ty TNHH Hoàng Thanh và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và dịch vụ thương mại Thái Dương để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Cẩm Điền – Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

- V/v đề nghị phê duyệt phương án giá khởi điểm làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở trên địa bàn xã An Lâm, huyện Nam Sách.

 + Thời gian: từ 8h30' đến 9h30'.

+ Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện: Cẩm Giàng, Nam Sách; Cục thuế tỉnh.

3. Sở Xây dựng báo cáo các nội dung:

   3.1. Tờ trình Dự thảo Quyết định ban hành đơn giá nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất để bồi thường GPMB trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

 + Thời gian: từ 9h30' đến 10h15'.

+ Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

  3.2. V/v đề nghị ban hành Quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

  + Thời gian: từ 10h15' đến 11h00'.

+ Mời dự: Đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Công ty cổ phần quản lý công trình đô thị Hải Dương.