Giấy mời họp Lãnh đạo UBND tỉnh chiều ngày 09/7/2018
  Cập nhật: 7/6/2018 2:03 PM

Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức cuộc họp vào chiều thứ Hai, ngày 09 tháng 7 năm 2018; địa điểm: Hội trường tầng 01, Trụ sở UBND tỉnh.

Thành phần mời dự họp toàn bộ các nội dung:

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan;

Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:

1. Báo cáo về tình hình ổn định an ninh trật tự trên địa bàn xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành

* Đơn vị báo cáo: UBND huyện Kim Thành (yêu cầu UBND huyện chuẩn bị 25 bản báo cáo để phát trực tiếp tại Hội trường).

* Thời gian báo cáo:Từ 14 giờ 00' đến 15 giờ 00'.

* Mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh;

- Bí thư Huyện ủy Kim Thành;

- Chủ tịch UBND xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành.

2. Báo cáo xin ý kiến về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Long Xuyên, huyện Kinh Môn

* Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng và Đơn vị tư vấn lập quy hoạch (do Sở Xây dựng mời).

* Thời gian báo cáo:Từ 15 giờ 00' đến 15 giờ 30'.

* Mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Kinh Môn.

3. Báo cáo xin ý kiến về Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư mới phía Tây phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/500

* Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng và Đơn vị tư vấn lập quy hoạch (do Sở Xây dựng mời).

* Thời gian báo cáo: Từ 15 giờ 30' đến 16 giờ 15'.

* Mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Hải Dương.

4. Báo cáo phương án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Thanh Miện

* Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng và Đơn vị tư vấn lập quy hoạch (do Sở Xây dựng mời).

* Thời gian báo cáo: Từ 16 giờ 15' đến 17 giờ 00'.

* Mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Thanh Miện;

- Đại diện Liên danh: Hoàng Thanh - Thái Dương.

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: