Giấy mời họp Lãnh đạo UBND tỉnh tuần thứ 41 (phiên họp lần thứ 2)
  Cập nhật: 10/10/2018 8:47 AM

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức cuộc họp tuần thứ 41 (phiên họp lần thứ 2) vào chiểu thứ Năm, ngày 11 tháng 10 năm 2018; địa điểm: Hội trường tầng 01, Trụ sở UBND tỉnh.

Thành phần mời dự họp toàn bộ các nội dung:

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan;

Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:

1. Báo cáo xin ý kiến về Kế hoạch hực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

* Đơn vị báo cáo: Văn phòng UBND tỉnh

* Thời gian báo cáo: Từ 13 giờ 30’ đến 14 giờ 30'.

* Mời dự:

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành thuộc UBND tỉnh

- Đại diện Lãnh UBND các huyện, thị xã, thành phố.

2. Báo cáo xin ý kiến về Dự án đầu tư xây dựng đường nối Quốc lộ 17B với cầu Dinh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương theo hình thức hợp đồng lao động chuyển giao (Hợp đồng BT)

* Đơn vị báo cáo: Sở Kế hoạch và Đầu tư

* Thời gian báo cáo: Từ 14 giờ 30' đến 15 giờ 15'.

* Mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh;
- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Kinh Môn;

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần xây dựng Minh Anh – Nhà đầu tư đề xuất dự án (Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo).

Đề nghị đại biểu tới dự đầy đủ, đúng giờ, đúng thành phần để cuộc họp đạt kết quả.

VP UBND tỉnh
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: