SharePoint
portal

Skip Navigation LinksKim-Thành-Đồng-loạt-tổ-chức-Lễ-ra-quân-Tổng-điều-tra-dân-số-và-nhà-ở-2019

Kim Thành: Đồng loạt tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019
  Cập nhật: 01/04/2019 2:25 CH

Sáng 01/4, 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã đồng loạt tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

TDT01.4.jpg

Đồng chí Nguyễn Văn Hán – Phó Chủ tịch UBND huyện dự phát biểu chỉ đạo tại thị trấn Phú Thái.

Theo Quyết định số 722/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

Nội dung điều tra, bao gồm: 10 nội dung cơ bản, đó là:

- Thông tin chung về dân số;

- Tình trạng di cư;

- Trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật;

- Tình trạng khuyết tật;

- Tình trạng hôn nhân;

- Mức độ sinh, chết và phát triển dân số;

- Tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em;

- Tình hình lao động - việc làm;

- Thực trạng về nhà ở;

- Điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

Tổng điều tra dân số và nhà ở lần này có nhiều điểm mới, đó là sử dụng công nghệ thông tin ở tất cả các công đoạn, áp dụng phương pháp chọn mẫu phân tầng 2 giai đoạn, nhằm đảm bảo tính đại diện đến cấp huyện và tiết kiệm kinh phí.

Thời gian thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ ngày 01 tháng 4 năm 2019. Kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 7 năm 2019, kết quả điều tra mẫu được công bố vào quý IV năm 2019, kết quả điều tra toàn bộ được công bố vào quý II năm 2020. Các báo cáo phân tích chuyên đề công bố vào quý IV năm 2020./.


Theo Cổng thông tin điện tử huyện Kim Thành
Bản đồ hành chính tỉnh Hải Dương
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thông tin tra cứu
Danh bạ Sở Ban Ngành
Danh bạ UBND các Huyện TP-TX
Số điện thoại cần biết
Các tuyến xe buýt
Các hãng taxi
Các Văn phòng Công chứng
Bảng khung giá đất
Lịch phát sóng đài truyền hình
Lịch cắt điện
Kết quả XSKT
na
na
na
na
na
na
na
qc
na
qc
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 18912749

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com