SharePoint
portal
Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2013.
  Cập nhật: 7/2/2013 4:04 PM
 

Ngày 1/7, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2013.

Trong 6 tháng đầu năm toàn ngành Thông tin và Truyền thông đã đạt được những kết quả quan trọng. Về lĩnh vực thông tin và truyền thông theo thống kê, hơn 90% cán bộ, công chức tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; trên 60% cán bộ, công chức tại các tỉnh, thành phố đã được trang bị máy tính; 100% các Bộ, tỉnh có Cổng thông tin điện tử trực tuyến cung cấp thông tin và dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tính đến tháng 6 năm 2013, cả nước có 815 cơ quan báo chí in với 1.084 ấn phẩm báo chí; 67 đài phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương; 75 báo và tạp chí điện tử; 1.110 trang thông tin điện tử và 382 mạng xã hội trực tuyến; toàn quốc có 64 nhà xuất bản, 119 Công ty Phát hành sách, 70 Công ty TNHH văn hoá tư nhân, 13.700 Trung tâm, siêu thị, nhà sách, trên 1.500 cơ sở in công nghiệp...Trong lĩnh vực CNTT luôn có sự chuyển biến tích cực, các đề án lớn tiếp tục được triển khai, ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước tiếp tục được đẩy mạnh.

 

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm

Trong công tác quản lý nhà nước Bộ luôn bám sát, tích cực và nghiêm túc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; Công tác xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được đẩy mạnh. Bộ đã xây dựng, tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành 04 quyết định. Bộ đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 07 Đề án trong Chương trình công tác năm 2013. Việc lấy ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 trong toàn ngành Thông tin và Truyền thông được thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm...

Trong 6 tháng cuối năm 2013, theo dự kiến Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục tập trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau: quán triệt việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ. Đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về công tác tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015. Tiếp tục cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng lãng phí.

PV.

 
Bản đồ hành chính tỉnh Hải Dương
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thông tin tra cứu
Danh bạ Sở Ban Ngành
Danh bạ UBND các Huyện TP-TX
Số điện thoại cần biết
Các tuyến xe buýt
Các hãng taxi
Các Văn phòng Công chứng
Bảng khung giá đất
Lịch phát sóng đài truyền hình
Lịch cắt điện
Kết quả XSKT
na
na
na
na
na
na
na
qc
na
qc
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 18596492

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com